ردپای دیجیتال ما در شبکه‌های اجتماعی به ما چه می‌گویند؟

شبکه‌های اجتماعی علاوه بر آن‌که محلی مهم برای کنش جمعی هستند، راه‌های جدیدی برای تحقیق درباره آن کنش‌ها ایجاد می‌کنند. هر اقدام مشارکتی...

ادامه مطلب