جامعه امروز ما یک شبکه در هم تنیده از کنشگران مختلف است که در آن نقش شبکه‌های اجتماعی در کنشهای سیاسی و اجتماعی آن بسیار پر رنگ جلوه می‌کند. هر فعالیت ما در شبکه‌های اجتماعی به معنای یک کنش در فضای آنلاین تلقی می‌شود اما آنچه اهمیت دارد این است که چطور میتوان این کنش‌ها را از پس داده‌های بیشماری که کاربران و کنشگران مختلف تولید میکنند تحلیل کرد. 

کمپین‌هایی که با سرعت گسترش می‌یابند و یک موضوع ناشناخته را برای طیف وسیعی حائز اهمیت می‌کنند نمونه‌ای از کنشگری های نوین هستند. ویژگی‌های مختلف این نوع کنشگری نظیر سازوکارهای شکل‌گیری، احتمال مشارکت افراد از موضوعات مهم مورد بحث است.
با وجود به روز شدن نظریات این حوزه و دسترسی زیادی که به دادهای برخط برای تحلیل کنش‌های سیاسی-اجتماعی وجود دارد اما همچنان آشفتگی و پیچیدگی کنشهای سیاسی اجتماعی که احتمالا ریشه در ناهمگونی‌، فردگرایی‌ جوامع دارد تحلیل کنش‌ها را دشواری کرده است و برای تحلیل صحیح نیازمند پژوهش‌های دقیقی است در این وبینار سعی می‌شود نمونه‌ای از نتایج پژوهش‌های انجام گرفته بیان شود و مورد بحث قرار گیرد.
در این وبینار از منظر داده‌کاوی شبکه‌های اجتماعی و تحلیل کلان‌داده‌ها، به بررسی ویژگی‌های یک کمپین موفق جهت انجام کنش سیاسی آنلاین پرداخته می‌شود.

این وبینار برای همه کسانی است که علاقه دارند به شناختی مقدماتی از کلان‌داده‌ها و کاربرد آنها در کنش‌های سیاسی و اجتماعی دست پیدا کنند.  

زمان بندی دوره وبینار

آخرین مهلت ثبت نام در سایت

۱۹ فرودین ۱۴۰۰

شروع دوره

۲۰ فرودین ۱۴۰۰

سرفصل‌های وبینار

– جامعه شبکه‌ای چیست و چه تأثیراتی بر کنشگری سیاسی گذاشته است؟ 

– چرا باید به سراغ داده‌کاوی شبکه‌های اجتماعی رفت؟ 

– چرا تحلیل کلان‌داده‌ها مهم و مفید است؟ 

– ویژگی‌های یک کمپین سیاسی موفق در فضای آنلاین چیست؟

– داده‌های شبکه‌های اجتماعی در مورد انتخابات چه میگویند؟